Sana ang planong paglalagay at planong gawing tapunan ng basura ang ating mahal na bayan ng Ternate ay magsilbing aral sa ating mga kababayan. Maging matalino sana tayo sa darating ng halalan, lalo na sa pagpili ng mamumuno sa pamahalaang bayan.
Ang pangyayari na dagliang pumayag ang mga opisyales ng bayan ay isang tanda na baka merong magandang pabor na magiging kapalit ng kalusugan at karapatan ng nanahimik na mamamayan at kalikasan.
by: Andy R. Huerto
Date: 1-17-07
 

Ternate Cavite Website

Ternate Chavacano Prayer
Home | LATEST NEWS | Anti-Landfill Rally and News September 2008 | Translation, English,Tagalog, Chavacano | Ternate Against Landfill | "Isigaw mo dito---Grita bo Aqui" | Ternate-Mountain-Severely-Damaged | Updated Landfill News | Impacts of Landfill | Baryo KAKABAY | Tuloy ang Landfill | PUBLIC-HEARING-Landfill | Stop Landfill | Ternate Student Corner | Dalawang-Mukha-ng-Basura | Local-Group-Officers-Ternate | Landfill-Minutes-of-Meetings | LANDFILL-Plan | Bayani ng Ternate | (MRF) Material Recovery Facility for Ternate | Elenor-Diones-Prayer | All About Chavacano Dialect | Ta Senyala pa ba bo? | Feature of the month | Alamin sa PAHINA NA TO kung sino ang Lingkod Bayan na Makabayan at kung sino Ang Taksil sa Mamamayan | Sports Page and etc | Our Purpose | Balitang Ternate | Cuandu Muchachu i Muchacha pa Mutru | Friends of Ternate Chavacano | Alaala ng Ternate | Calendar of Events | CCTofUSA Committee | Very Disturbing E-mail from Concern Citizens | Balitang USA | Ternatenyo Achiever | LANDFILL in TERNATE | Fisherman Story | "TAUSA" Ternate Association of USA | "Ternate Bayan Ko Mahal Ko" | Storya de Barra | History of Ternate | Ternate Chavacano Prayer

This is the original Santo Nino de Ternate
original-santo-nino-by-lorenz-khalil-soberano.jpg
photo contributed by Lorenz Khalil Soberano

Pictures of Saints and etc are available thru

Lorenz Khalil Soberano

http://flickr.com/photos/67736568@N00/

San Mateo photo taken by Lorenz
san-mateo-owner-vidia-nigoza.jpg
Owner Vidia Diones Nigoza

Prayer Contributed by: Mr. Dante Ferry
Thanks to Dr. Enjoe Nigoza's the primary
translator. 
 
The prayers are still being edited, and we are open to
suggestions? 
Thank you for your help. 
Regards, Dante
 
 
Please send me an e-mail if there is any suggestion or correction needed to be done. Also please send Dante any article related to Ternate Chavacano dialect.
Thanks,
Andy R. Huerto
Date: 5-26-06

P.S. Thanks to Mr. Dante for his kindness, and specially to Dr. Nigoza for his support to translate this ternate prayer.

Thanks to Elenor Diones for her contribution of another prayer and the procession song. See Elenor-Diones-Prayer-Page


Rizá m{ij}otru na linguaje

CHAVACANO CAVITEÑO TERNATEÑO / (LINGUAJE DI BAHRA)

 

El/Ay Siñal del Santá Cruz

 

Na nombri del Padri/Tata, del Hiju, y del Espíritu Santo.

 

El Rizu del Siñor

 

Padri di mijotru t{a}allí na cielu:

Quidá alabaó (Buh nombri)/(el nombri di Ustede);

 Llevá cun mijotru (Buh tronu)/(el tronu di Ustede);  Viní cun mijotru Buh reino

Siguí cosa qui Buh quieri/mandá aquí na tiehra (iguál comu)/pareju allí na cielu!

 

Dali cun mijotru esti día el cumida di mijotru para cada día;

Perdoná {a}quél m{an}gá culpa y{a h}ací mijotru cun Buh/Ustede,

comu ta perdoná mijotru ‘quel mga culpa y’ací el mga otru genti cun mijotru;

(Ací alojá cun)/(No dijá qui caí) mijotru na tintación,

sinó hací librá cun mijotru na malu.

 

El Saludu di Anghél Gabriel cun María

 

Ta saludá yo cun buh, María, quidá alegri buh! Llenu buh di gracia!

El Siñor t’allí cun buh!

Ya bindicí Diós cun buh comu unicu mujer na todu, Benditu buh na todu el mga mujer

y ya bindicí Diós tamién cun Jesús, el Fruta di buh bahriga!

 

Santá María, Madri di Diós:

Hací rizá para mijotru, mga genti culpabli,

agora y cuandu di murí ya mijotru.

 

El Gloria cun el Santísima Trinidad

 

Gloria cun el Padri, cun el Hiju, y cun el Espíritu Santo.

 

Comu ‘quel principiu, ansina agora y siempri, y para na todu tiempu.

 

El Credu di mga Apostól

 

Ta creí yo cun Diós, Padri Qui tieni puder cun todu, Qui y’ací el cielu y el tiehra;

Ta creí yo tamién cun Jesucristo, solu/unicu Hiju di Eli, Siñor di todu mijotru;

 Su Hiju numáh/dumáh

Ya quidá genti por mediu del Espíritu Santo, y (ya nací)/(y’ací parí) cun el Virgen María;

Ya pená/sufrí na castigu/mandu di Poncio Pilato: ya (clavá cun Eli)/(quidá clavaó) na cruz,

 ya murí y ya (intehrá cun Eli)/(quidá intehraó);

Ya bajá na lugar di mga muertu: na dentru di tres día, 

 (alcabál di tres dia)/na tres dia) ya (livantá del muertu)/(viví otra vez);

Ya subí na cielu y ta sintá na manu direcha di Diós, Padri Qui tieni puder cun todu;

Allá di impizá, di viní/llegá Eli para juzgá cun el mga genti vivu y muertu;

Ta creí yo cun el Espíritu Santo;

Cun el Santá Iglesia Católicu – cumpañamientu cumunión di todu santó;

(Cun el disaparicimientu di mga culpa)/(Di quidá nu {h}ay el mga culpa);

(Cun el risuhrección del cuerpu)/(Di viví el mga genti ya murí);

Y cun el vida eternu.  (el vida nuay mah fin)/(no di terminá el vida)

 

El paz ta cun busóh!

Amén.

This page added for "Ternate Bayan Ko Mahal Ko" 5-18-12
 
This website created 2005 by Andy R. Huerto....
Last Time this site is updated: May 26, 2010
Updated: August 14, 2011